Työhyvinvointia museoista

Työhyvinvointia museoista

Museot ovat paikkoja, jossa voi oppia uutta, tutustua vanhaan ja viettää aikaa monella eri tavalla. Ne sopivat ajanviettoon sellaisiinkin tilaisuuksiin, joita ei välttämättä ajattelisi. Tyypillisesti museoissa vieraillaan esimerkiksi kouluryhmien kanssa ja erilaisissa oppimistilaisuuksissa. Ne soveltuvat kuitenkin myös moneen muuhun tilaisuuteen. Esimerkiksi taidemuseoiden sisältämät kauniit teokset auttavat monia myös rentoutumaan ja museoissa ahkerasti käyneet tunnistavat tietyn rauhallisen ja seesteisen tunnelman, joka museoissa usein vallitsee.

Työhyvinvointia museovierailuista

Työpaikan yhteisöllisyyttä ja työntekijöiden hyvinvointia on tärkeä vahvistaa erilaisin keinoin. Hyvinvoiva työntekijä on rahallisestikin työnantajalle ja yritykselle hyvä sijoitus, sillä sairauspoissaolot vähenevät ja työteho paranee. Hyvinvointiin kannattaakin siis ehdottomasti panostaa, sillä se on pitkällä tähtäimellä edullisempaa kuin jatkuvat sairauspäivät. Jos yrityksen budjetti on tiukoilla auttaa yrityslaina erinäisissä yrityksen hankinnoissa ja tuo hieman joustoa budjettiin poikkeuksellisissakin tilanteissa.

Rauhallinen ilmapiiri lisää hyvinvointia

Työntekijät voivat suunnata museovierailulle esimerkiksi virkistyspäivinä, tai työnantaja voi kustantaa työntekijöille esimerkiksi museolippuja, tai kulttuuriseteleitä, jotka työntekijät voivat käyttää haluamallaan tavalla. Erityisesti kiireistä työtä tekevälle voi museovierailu olla juuri se kaivattu tauko töiden ohelle.

Museoiden hiljaisuus erityisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella saa mielen rauhoittumaan. Kun tekee hetken jotain aivan muuta kuin keskittyy töihin, lisääntyy motivaatio töidenkin suhteen huomattavasti enemmän. Aivot saavat ikään kuin virittää itsensä uudelleen ja samalla voi oppia uusia asioita, mikä myös on mielelle todellista herkkua. Museot ovatkin hyviä paikkoja rentoutumiseen ja sitä kautta myös työhyvinvoinnin parantamiseen.

dante